HALK OYUNLARI

Bayburt folkloru , Türk folkloru içerisinde önemli bir yer oluşturur . Halk oyunları , türküleri , manileri , masalları , ve efsaneleri ile gerçekten Türk insanının , ruh ve fikir yapısını kaderde , kıvançta , tasada bir olmanın , beraber olmanın en güzel örneklerini sergiler . Bayburt yöresinde oynanan halk oyunlarına “BAR” denir . Bar sözcüğü genelde el birliği , gönül birliği ,ve beraberliğin oyun şeklindeki ifadesidir .Bar bir meydan oyunudur . El ele tutuşmuş , gönül gönüle vermiş yiğitlerin düğünde , bayramda , askere giderken kısaca her önemli günde hep aynı ruh coşkusu ile davul zurnanın eşliğinde topluca oynadıkları oyunlardır. Bayburt halk oyunları bulunduğu coğrafi yapı itibariyle çok farklı bir yapı arz eder . Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle tüm folklor değerlerinde olduğu gibi halk oyunlarında da değişik yapı oluşturmuştur .Kimi kez Karadeniz oyunları gibi hareketli ve canlı , kimi kez Doğu Anadolu oyunları gibi ağır ve vakur oynanır.

Bayburt’ta oynanan halk oyunları genelde erkek ve kadınlar tarafından ayrı, ayrı oynandığı gibi birlikte oynanan oyunları mevcuttur . Özellikle şehir merkezindeki düğünlerde , kapalı yerlerde oynanan oyunlarda , halk arasında “ince çalgı” diye tabir edilen Keman , Ut , Klarnet , ve Def gibi çalgılarla da oyunlar oynanmaktadır .

BAYBURT ERKEK BARLARINDAN BAZILARI

1 – Baş bar 13 – Sallanma
2 – Baytar barı 14 – Mero (şevvali)
3 – Aşurma barı 15 – Saç Bağı (ey gül dalı)
4 – Cantemür (Temur ağa) 16 – Sarhoş barı
5 – Hançer barı 17 – Sarı kız
6 – Hoş bilezik 18 – Sekme barı
7 – Köstek barı 19 – Sıksaray
8 – Kotan barı 20 – Şillo
9 – Kut kut barı 21 – Sürütme
10 – Lazutlar 22 – Tavuk barı
11 – Mehmet Turan barı 23 – Ters ayak
12 – Mektebin bacaları 24 – Tiliko
25 – Tillara 26 – Veysel barı (Dört ayak)
27 – Yılan inceden öter 28 – Umudun barı
29 – II. Bar 30 – Kuşburnu pirlenirmi
31 – Papuri 32 – Deli kız
33 – Hoynarı 34 – Delloı
35 – Daldalar 36 – Serçe

BAYBURT KADIN BARLARINDAN BAZILARI

1 – Yılan inceden öter 8 – Tiliko
2 – Saç bağı 9 – Şillo
3 – Kuşburnunun kurusu 10 – Hanım barı (dur yerinde)
4 – Kuşburnu pirlenirli 11 – Deli kız
5 – Veysel barı 12 – Gelin gel bara
6 – Serçe 13 – Lazutlar
7 – Koçları vurdum dereye

KAYNAK: http://www.bayburt.gov.tr/halk-oyunlari