Hakkımızda

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet vakfı Fatih 3.Asliye hukuk Hakimliği’nin 30.09.1996 tarih ve 1996/749 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezi istanbul ili, Fatih ilçesinde olan vakfımızın adresi Kızılelma Caddesi Ahmet Hikmet Sokak No:37 Fındıkzade Fatih İstanbul’dur.

Vakfın Amacı

Üniversitede eğitim gören ancak maddi imkanlardan yoksun Bayburt’lu çocukların eğitim ve öğretimlerini temin için burs vermek, nakdi ve nakdi olmayan yardımlar yapmak, barınma, beslenme, sağlık gibi ihtiyaçlarına yardımcı olmak, yurtlar, öğrenci merkezleri, spor alanları, sağlık kuruluşları, v.b kuruluşlar açmaktır. Eğitim ve öğretim döneminde olan çocuk, genç ve yetişkinlerin akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan kişileri destekleyerek, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları sağlamaktadır.

Misyonumuz

Bayburtlu çocukların bilgi ve becerilerini artıracak her türlü teşvik tedbirlerini almak ve eğitim ve öğretim müesseselerine yardımcı olmak; bu çerçevede bireylere eğitim, öğretim, kültür, sanat, sağlık, ağaçlandırma ve sporla ilgili konularda hizmet vermeyi sağlamak ve devam ettirmektir.

Vizyonumuz

Vakfımızın vizyonu; hemşehrilerimizin kendilerine özgü niteliklerini yitirmeden:

-Doğaya ve çevresine duyarlı,
-Tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı
-Birey haklarının bilincinde olan,
-Sorgulayıcı bakış açısına sahip,
-Bilgiye ulaşma yollarını bilen,
-Kendine güvenen,
-Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen,
-Etik değerlere sahip,

Barış dolu bir dünya için yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen bireyler olmalarını ilmin ışığında aydınlanmış, ecdadından miras kalan değerlerle beslenmiş gençlerin omuzlarında yükselen bir Türkiye oluşturmaktır.