Başkan Pul ve Kargo anlaşmasını imzaladı..

Başkan Pul ve Kargo anlaşmasını imzaladı..

PTT Genel başkan yardımcısı Gürbüz Akbulut’un katkısıyla Bayburt Vakfı yararına pul basımı ve kargo hizmeti konusunda Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahramanla protokol imzalanarak ilk adım atıldı.

Vakıfımız  aracılığıyla Hemşerilerimiz kendilerinin, Şirketlerinin veya sevdiklerinin resimlerini Pul olarak bastırabilecekler.

(Sevdiğiniz bir yakınınızdan gelen el yazısıyla yazılmış bir mektubun üzerinde onun resmini pul olarak görmek o mektubun değerini daha da artıracaktır.)

Pul nasıl basılacak?

Vatandaş Pul siparişini Bayburt Vakfı İnternet sitesi üzerinden yapabilecek. Bayburt Vakfının İnternet sitesindeki forumdan bilgilerini girip , Fotoğrafını ekleyecek.Forumda kaç adet pul bastıracağını belirledikten sonra Vakfın Banka hesabına ödemesini gönderecek.

Basımı PTT tarafından yapılan Pullar Vakıf tarafından özel veya Tüzel kişiye gönderilecek.

( Vakıf aracılığıyla yapılan bu işlem hem daha ucuz,hem de Bayburt Vakfından burs alan öğrencilerin Eğitimine katkı sağlamış olacaksınız.)

Kargo hizmeti nasıl sağlanacak?

PTT ile göndereceğiniz kargo fiyatı %30 indirimli olacak.

Kargo anlaşması Vakıfla yapılacak protokolle belirlenecek. Gönderilecek olan kargolar %30 indirimli olacak.Vakıfla yapılacak anlaşma üzerine Vakıftan alınacak kod’la Tüm PTT Şubelerinden Kargonuzu hem %30 indirimli göndereceksiniz,hem de Eğitime destek vermiş olacaksınız.

KİŞİSEL PUL İŞLETME USUL VE ESASLARI

………………………………………………………

DOĞRUDAN KİŞİSEL PUL SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Madde 1-Bu sözleşmenin tarafları T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş (PTT A.Ş.) ile doğrudan kişisel pul bastırmak amacıyla PTT A.Ş. işyerine başvuran gerçek kişi ………………………………………………………………………………………… dir.

Sözleşmenin konusu

Madde 2- Bu sözleşmenin konusu gerçek kişi tarafından talep edilen kişisel pulların PTT A.Ş. tarafından basımı ve müşteriye teslimine ilişkin esaslar ile karşılıklı taahhütlerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Tiraj

Madde 3-Doğrudan Kişisel pul tirajının en az 25 adet olmak üzere 25 ve katları şeklinde artırılabileceği kabul edilir.

Sözleşme Bedeli

Madde 4- Bu sözleşme; KDV dahil olmak üzere ……………-TL (……… ………………………) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Pul Objesini Kullanma ve Çoğaltma Hakkı

Madde 5- Basılan doğrudan kişisel pulların PTT A.Ş. tarafından kabul edilen posta gönderileri dışında kullanılması mümkün değildir. Doğrudan kişisel pullar filatelik amaçlı kullanılamaz. PTT A.Ş. bastığı kişisel pulların örneğini alarak yayımlayabilir veya sergileyebilir.

PTT’nin rücu hakkı

Madde 6- PTT A.Ş. ileride üçüncü kişilerin haklarından doğacak ceza ve tazminatları müşteriye rüc’u etme hakkına sahiptir. Müşteri PTT A.Ş.’nin bu nedenle uğradığı zararları tazmin etmeyi kabul eder.

Telif hakkı

Madde 7- Doğrudan Kişisel Pulların telif hakları PTT A.Ş.’ye aittir. Bu pullar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, taklit edilemez ve çoğaltması için üçüncü şahıslara izin verilemez. PTT A.Ş.’ce basılanlar dışında tedavülde olduğu tespit edilen sahte kişisel pulları kullananlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Teslim

Madde 8- Doğrudan Kişisel Pul, siparişin kabulünden itibaren mücbir sebep halleri ayrık olmak üzere hemen basılarak teslim edilir. Gününde teslim alınmayan veya teslim edilemeyen pullar müşterinin başvurusu sırasında beyan ettiği adrese servis gönderisi olarak daha sonradan gönderilir.

Teslime Engel Haller:

Madde 9- Doğrudan kişisel pulun PTT A.Ş.’ce müşteriye tesliminden önce herhangi bir aşamasında, pul objesinin mevzuata aykırı hususlar içerdiğinin tespiti halinde müşterinin onayı alınmaksızın teslimden vazgeçilir. Pul objesinin suç oluşturması durumunda ilgili mercilere ihbarda bulunulur.

Değiştirme

Madde 10– Doğrudan Kişisel pullar posta pulları ile değiştirilemez, ücreti karşılığı geri alınmaz, ücret ödeme makinasına avans olarak bağlanamaz.

PTT A.Ş Doğrudan Kişisel Pul Sözleşmesi

Madde 11- Başvuru sahibi gerçek kişi PTT A.Ş Doğrudan Kişisel Pul Sözleşmesinde yer alan hükümleri kabul etmiş sayılır.

Madde 12- Sözleşmeye Ait Vergi, Resim ve Harçlar

İşbu sözleşmeden doğan Damga Vergisi PTT A.Ş.’ye aittir.

Yetki

Madde 13- İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Delil

Madde 14- Belge ve kayıtlarda çelişki bulunması halinde PTT A.Ş.’nin elinde bulunan belge ve kayıtlar esastır.

Yürürlük

Madde 15- Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu sözleşme 15 maddeden ibarettir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?